Učešće u javnom čitanju Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020.

Učešće u javnom čitanju Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020.

javnocitanjeBeograd, april 2013. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih učestvovali su u Prvom javnom čitanju Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine, koje je održano 18. aprila u Beogradu, a organizovano od strane Građanskih inicijativa uz podršku Fonda Balcan Trust for Democracy. Diskusiju je otvorila Radmila Radić Dudić iz Građanskih inicijativa ukazujući na činjenicu da je ovo samo prvi korak uključivanja svih aktera u obrazovanju u zajedničko promišljanje reformskih procesa. Jasminka Čekić Marković iz Centra za obrazovne politike, prisutne je uvodila u diskusiju otvaranjem pitanja implementacije Strategije. U nastavku diskusije nastavnici, predstavnici organizacija civilnog društva, učenici, predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ukazivali su na aktuelne problem u postojećem obrazovnom sistemu. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih tokom diskusije ukazali su na značaj obrazovanja odraslih za čitav obrazovni sistem, tržište rada i pojedinca. Na kraju su posebno istakli činjenicu da potrebe odraslih za obrazovanjem još uvek nisu adekvatno prepoznate od strane društva, što se reflektuje kroz minimalnu brigu za obrazovanje odraslih iskazanu u aktuelnoj Strategiji.