VIII Festival učenja odraslih

VIII Festival učenja odraslih

festival_bgBeograd, decembar 2014. VII Festival učenja odraslih organizovan je pod sloganom “Novogodišnji poklon mom gradu” i realizovan je u Bačkoj Palanci, Beogradu, Boru i Kragujevcu od 15. do 29. decembra 2014. Program je struktuiran u tri segmenta: promotivne aktivnosti, centralna ceremonija sa javnom diskusijom na temu zajednica i gradova koji uče i video svedočanstva o primerima dobre prakse učenja i podučavanja u zajednici. Na You Tube kanalu dodjohvidehnaucih.eu promovisane su lične priče o učenju iz prethodnih godina, ali i 13 ovogodišnjih videa. Ove godine su motivisane javne ličnosti i predstavnici značajnih nacionalnih institucija da podele svoje iskustvo učenja, ideje o gradu koji uči, kao i o postojećim mogućnostima za učenje. Promotivna kampanja odvijala se na javnim mestima, ali i na facebook stranici Dođoh, videh, naučih! Aktivnosti su podrazumevale distribuciju čestitki sa obrazovnim željama, informisanje o konceptu i praksi celoživotnog učenja, organizovanje nagradne igre obrazovnih želja, Ovim aktivnostima direktno smo došli do 3000 osoba, a 1000 njih je bilo spremno da sa nama podeli svoje obrazovne želje i da na taj način postane deo kampanje. Tokom promotivne nedelje više desetina hiljada građana je informisano o obrazovanje odraslih i ideji festivala. Centralna ceremonija odnosila se na prezentaciju primera dobre prakse, slavljenje uspešnih životnih priča o učenju, nagrađivanja obrazovnim poklonima i diskutovanja o kapacitetima naših gradova da postanu zajednice koje uče. Razgovori koji su vođeni metodom otvorenog prostora i na taj način uključili sve zainteresovane u proces koncipiranja i predlaganja novih ideja dali su iznenađujuće rezultate. Identifikovano je postojanje zajednica koje uče, a njihovi članovi su izradili spremnost da sa drugima podele svoje iskustvo i prošire koncept na manje razvijene sredine u našoj državi. Nekoliko veoma primenljivih inicijativa je inicirano poput organizovanja međugeneracijskih razgovora na filozofske teme u kafićima, pokretanje e-mail liste za deljenje iskustava o značaju učenja za zapošljavanje, učenje kroz umetnost u muzejima itd. VII Festival učenja odraslih u Srbiji stavio je pred nas mnoge zadatke i izazove, ali i ideje za koncipiranje narednog festival.