Drugi regionalni izveštaj o obrazovanju i učenju odraslih u jugoistočnoj Evropi, Confintea VI (2013)

Drugi regionalni izveštaj o obrazovanju i učenju odraslih u jugoistočnoj Evropi, Confintea VI (2013)

raleDrugi regionalni izveštaj o obrazovanju i učenju odraslih u jugoistočnoj Evropi – Confintea VI predstavlja rezultate procesa primene i praćenja strateških smernica Belemskog akcionog okvira, u zemljama jugoistočne Evrope, u periodu 2010-2013. godina. Izveštaj je predstavljen na CONFINTEA VI follow-up panevropskoj konferenciji za Evropu i Severnu Ameriku u Viljnusu u decembru 2013. godine. Izveštaj su priredile Katarina Popović, Snežana Medić, Mirjana Milanović, Nataša Pjević. Beograd, 2013. Publikacija je dostupna na engleskom jeziku.