AE‐PRO e‐trening privukao je hiljade stručnjaka iz oblasti obrazovanja odrasli

AE‐PRO e‐trening privukao je hiljade stručnjaka iz oblasti obrazovanja odrasli

ae_pro_color_web-01Brisel, decembar 2015. Završna sesija “Evropskog e-treninga za obrazovanje odraslih” organizovana je 15. decembra 2015. godine u okviru AE-PRO projekta, koji je realizovan između maja i decembra. Tokom osam meseci treninga na platformi www.ae-lerning.eu registrovano je više od 5300 osoba. Opšti cilj AE-PRO projekta je da se kreira platforma za e-učenje, kao i da se ponudi e-trening za zainteresovane o obrazovanju odraslih o evropskom razvoju i obrazovanju odraslih u državama Evrope. “Popularnost e-treninga iznenadila je projektni konzorcijum. To jasno ukazuje na činjenicu da nam je neophodan Evropski hab za stručnjake koji se bave obrazovanjem odraslih”, izjavila je Tania Berman, referentkinja za politike,  iz Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih (EAEA), organizacije koja stoji iza ovog projekta. Juhani Pörtfors, penzionisani direktor centra za obrazovanje iz Finske završio je celokupan program. “Bio sam motivisan da učestvujem u AE-PRO treningu da bih razumeo evropsko obrazovanje odraslih na teorijskom, političkom i praktičnom nivou”, objašnjava Juhani. On smatra da je AE-PRO trening jedinstvena prilika za komuniciranje za drugim osobama koje se bave obrazovanjem odraslih iz cele Evrope. „Shvatio sam da  struktura obrazovanja odraslih varira od zemlje do zemlje, ali sa druge strane, imamo toliko toga zajedničkog. Bilo je sjajno videti da širom Evrope ima prosvećenih osoba koje se bave obrazovanjem odraslih, kao i angažovanih udruženja koja najiskrenije promovišu interese građana“. AE-PRO projektni konzorcijum će organizovati i drugi e-trening u 2016. Više informacija o tome će biti dostupno u februaru.

Osnovne informacije o projektu

Projekat AE-PRO Platforma za učenje mladih evropskih stručnjaka iz oblasti obrazovanja odraslih nudi kapacitet za koncipiranje e-treninga za (mlađe) stručnjake u obrazovanju odraslih o evropskom razvoju, kao i razvoju obrazovanja odraslih u drugim državama. Naš cilj je povećanje znanja zaposlenih o obrazovanju odraslih u Evropi, kao i podsticanje razmene inovacija širom Evrope kroz međugeneracijsko, ekspertsko i vršnjačko učenje. Takođe, težimo da obezbedimo prilike za profesionalni razvoj i trening zaposlenih u obrazovanju odraslih kroz koordiniranu primenu Erasmus + mobilnosti.