Četvrti andragoški dan

Četvrti andragoški dan

cetvrti_andragoski_danBeograd, novembar 2011. Četvrti Andragoški dan je organizovan je u saradnji Društva andragoga Srbije (DAS), Društva za obrazovanje odraslih, Instituta za pedagogiju i andragogiju, Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Kluba studenata andragogije. Prvi deo Andragoškog dana, „Berza ideja“ je održan 04. novembra u hotelu Palace u Beogradu i učesnici su bili u prilici da se upoznaju sa aktuelnim projektima, izdanjima i inicijativama u obrazovanju odraslih, sa dometima andragoga u različitim oblastima i mogućnostima saradnje sa poslovnim sektorom. Tokom drugog dana učesnici su prisustvovali prvoj Skupštini Društva andragoga Srbije tokom koje su donete važne odluke o načinu funkcionisanja organizacije. Nakon toga, raspravljalo se o aktuelnim temama obrazovanja odraslih kako na evropskoj, tako i na nacionalnoj sceni. Katarina Popović je predstavila evropske trendove u obrazovanju odraslih, a Trevor Cook objasnio njihovu primenu kroz implementirane projekata u Srbiji. O trendovima u obrazovnoj politici i zakonodavstvu u oblasti obrazovanja odraslih u Srbiji je govorio Miomir Despotović koji je i jasno izneo postojeće probleme u ovoj oblasti. Nakon rada u plenumu, učesnici su imali priliku da prisustvuju tematskim sesijama i rade u malim grupama. Četvrti Andragoški dan je procenjen kao izuzetno uspešan. Okupljanjem andragoga Srbije, raspravi o aktuelnim temama i radom na aktuelnim pitanjima organizacije pokazala se izuzetna važnost ovog događaja za dalje stručno osnaživanje andragoške profesije.