Donacija programu FOOO

Donacija programu FOOO

Donacija_FOOOBeograd, decembar 2014. Početkom decembra 2014. godine Društvu za obrazovanje odraslih su se, upućene od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, obratile pojedine škole uključene u program Funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (FOOO) sa molbom za podrškom u vidu donacije priručnika za polaznike. Nedostatak ovog, osnovnog radnog materijala za polaznike, je ugrozio uspešan početak semestra 2015. godine. Kontaktirane su škole u Beogradu, utvrđene njihove potrebe i doneta je odluka da se na račun drugog projekta obezbede sredstva za štampanje neophodnih priručnika. Materijal je blagovremeno odštampan i distribuiran u 7 škola, čime je obezbeđen uspešan početak semestra 2015. godine za više od 600 polaznika programa FOOO u Beogradu.