EMAE kamp 2013

EMAE kamp 2013

workshopČeška Republika  Brno, avgust – septembar 2013. Drugi međunarodni kamp “Evropski master u obrazovanju odraslih” (European Master in Adult Education – EMAE) održan je od 29. avgusta do 3. septembra 2013. godine u Brnu, univerzitetskom gradu u Češkoj Republici. Kamp je organizovan za studente andragogije koji dolaze iz različitih evropskih zemalja. Ove godine, Srbiju je predstavljalo sedmoro studenata andragogije sa Beogradskog univerziteta i dr Aleksandra Pejatović, kao jedna od gostujućih predavačica. Učešće srpskih studenata podržano je od strane Društva za obrazovanje odraslih, Katedre za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Instituta za međunarodnu saradnju Saveza visokih narodnih škola Nemačke (Institute for International Cooperation of the German Adult Education Association – DVV International). Osnovni cilj kampa bio je da se studenti, pretežno master studija andragogije, povežu, da se uspostavi saradnja i podele iskustva stečena na različitim studijskim programima andragogije u Evropi. Kamp je bio organizovan oko tri programske celine: transnacionalni projekti, predavanja i završna konferencija. Transnacionalni projekat jedan je od istraživačkih zadataka u kome učestvuju studenti iz različitih zemalja, a koje okuplja zajedničko interesovanje za određenu temu u oblasti obrazovanja odraslih. Izrada projekta traje čitav semestar uz mentorski rad sa profesorima. Drugi deo programa kampa bio je posvećen predavanjima gostujućih profesora iz Italije, Češke, Nemačke, Mađarske, Litvanije i Srbije. Studenti su u skladu sa interesovanjima imali priliku da aktivno učestvuju u predavanjima i diskusiji sa profesorima. Predavanja su u značajnoj meri oblikovala teme transnacionalnih projekata i obezbedila podršku i smernice za dalji rad. Poslednji deo formalnog programskog dela bio je organizovan u formi završne konferencije. Konferencija je imala za cilj da predstavi nove trendove i izazove u obrazovanju odraslih na internacionalnom nivou. Isto tako, na konferenciji su predstavljene internet aplikacije, koje su primenljive u obrazovanju odraslih. Studenti su kao najznačajnija iskustva stečena na kampu istakli susrete sa profesorima iz drugih evropskih zemalja, razmenu iskustva, kao i saradnju sa kolegama tokom koncipiranja zajedničkih projekata koji imaju transnacionalni karakter.