Drugi sastanak partnera AE-PRO projekta

Drugi sastanak partnera AE-PRO projekta

OLYMPUS DIGITAL CAMERALester, novembar 2014. Predstavnici Društva za obrazovanje odraslih učestvovali su na Drugom sastanku partnera evropskog AE – PRO projekta, 5. i 6. Novembra 2014. Domaćin ovog sastanka bio je Nacionalni institut za kontinuirano obrazovanje odraslih iz Lestera, Velika Britanija. Tokom prvog dana predstavnici svake od partnerskih organizacija predstavili su rezultate do sada realizovanih aktivnosti, a potom se diskutovalo o iskustvima sa on-line menadžment sistemima za učenje poput moodla. Ovom sastanku prisustvovao je i ekspert iz learningpool kompanije, koji je predstavio funkcionalnosti i izgled buduće platforme za učenje. U nastavku rada posebna pažnja posvećena je sledećim pitanjima: struktura kursa, regrutacija polaznika, mobilnost, evaluacija i obezbeđivanje kvaliteta, promotivne aktivnosti. Sastanak je završen sa revidiranim terminima za realizaciju narednih koraka i entuzijazmom za oblikovanje on-line platforme.