Ideje za lepu i aktivnu starost (2012)

Ideje za lepu i aktivnu starost (2012)

korica-stampa-pdf:Layout 1.qxdPublikacija je nastala kao rezultat rada na projektu „Zlatno doba života“ realizovanom u saradnji partnera i saradnika u pet lokalnih zajednica u Srbiji. Publikacije je pokušaj da se sistematizuju i prikažu primeri dobre prakse koji na različite načine predstavljaju promociju aktivnog starenja, međugeneracijske saradnje i pozitivnu sliku starosti i starenja. Zamišljena kao izvor motivacije i inspiracije za kreiranje i primenu budućih inicijativa i pokretanje saradnje i umrežavanja onih koji zajedno doprinose da se slika starijih u Srbiji promeni. Autori: Tamara Nikolić – Maksić and Maja Maksimović. Beograd, 2012. Publikacija je dostupna na srpskom i na engleskom jeziku.