Kvalitet u obrazovanje odraslih i profesionalizacija kadra na putu harmonizacije sa Evropom

Kvalitet u obrazovanje odraslih i profesionalizacija kadra na putu harmonizacije sa Evropom

OLYMPUS DIGITAL CAMERABudva, novembar 2014. Društvo za obrazovanje odraslih je u partnerstvu sa Centrom za stručno obrazovanje Crne Gore i partnerskim organizacijama u mreži DVV International jugoistočne Evrope organizovalo regionalni skup sa temom Kvalitet u obrazovanje odraslih i profesionalizacija kadra na putu evropskih harmonizacija u Budvi, 21. i 22. novembra. Sastanku je prisustvovalo 23 učesnika iz 7 zemalja, koji su predstavljali relevantne institucije, kao i organizacije privatnog i nevladinog sektora. Da bi obezbedio efikasan rad tokom konferencije, Društvo je u pripremi skupa od učesnika prikupilo i svima distribuiralo informacije o stanju i aktivnostima po zemljama na sledeće 4 teme : Indikatori kvaliteta za akreditaciju organizatora obrazovanja odraslih ; Standard kompetencija trenera u obrazovanju odraslih ; Obuka trenera u obrazovanje odraslih ; Priznavanje prethodnog učenja i sertifikacija trenera u obrazovanju odraslih. Na osnovu ovih uvodnih informacija učesnici skupa su u radu u grupama definisali, a zatim i operativno razradili ideje za umrežavanje, razmenu iskustva i saradnju po ovim temama. Nakon dva dana veoma produktivnog rada skup je završen sa nacrtom četiri projekta kao noseće aktivnosti saradnje na planu kvaliteta i profesionalizacije u obrazovanju odraslih u regionu.