Međunarodni studentski kamp EMAE (Evropski master u obrazovanju odraslih)

Međunarodni studentski kamp EMAE (Evropski master u obrazovanju odraslih)

emaeČeška, oktobar 2012. Međunarodni susret studenata u okviru EMAE mreže i stručnjaka u obrazovanju odraslih je održan u periodu od 1. do 6. oktobra u Telču u Češkoj. Događaj je bio ispunjen radionicama, intezivnim kursevima, a kulminirao je otvorenom konferencijom koje se fokusirala na savremene teme u obrazovanju odraslih. Organizatori su Masarik Univerzitet, Odeljenje za obrazovne nauke i Centar za inovacije u andragoškim istraživanjima. Dr Aleksandra Pejatović sa Beogradskog univerziteta je vodila radionicu za studente evropskih zemalja. Uz podršku Društva za obrazovanje odraslih, pet studenata Filozofskog fakulteta sa grupe za andragogiju je učestvovalo u kampu.