Nastavak aktivnosti na projektu sertifikacije trenera u obrazovanju odraslih

Nastavak aktivnosti na projektu sertifikacije trenera u obrazovanju odraslih

Zasto_daBeograd, mart 2015. Prijem dosijea izabrane grupe trenera nakon validacije od strane Švajcarskog udruženja u obrazovanju odraslih označio je nastavak aktivnosti na projektu Razvoj sistema obuke i sertifikacije trenera u obrazovanju odraslih, ali i povod za slavlje jer su svi do sada pristigli dosijei pozitivno validirani na nivou Švajcarskog federalnog sertifikata za trenere u obrazovanju odraslih (SVEB 2), što je najbolja potvrda stručnosti trenera okupljenih na projektu. Detaljne ocene dosijea su, uz saglasnost vlasnika dosijea, prosleđene timu za validaciju kome će predstavljati dragoceni izvor informacija za buduće validacije koje će se raditi u Srbiji. U nastavku projekta, u susretima sa partnerima, su analizirane mogućnosti osnivanja asocijacije u obrazovanju odraslih i saradnja na neophodnim aktivnostima do konačnog pokretanja sistema, predviđenog za kraj godine. U toku je razvoj seta dodatnih standarda kvaliteta za akreditaciju organizacije i razvoj proširenog seta kompetencija trenera, koji će važiti za buduće trenere trenera u mreži.