Profesionalizacija i internacionalizacija univerzitetskih andragoških programa

Profesionalizacija i internacionalizacija univerzitetskih andragoških programa

kojaBeograd, jun 2014. U okviru projekta „Profesionalizacija obrazovanja odraslih“ i konkretne mere „Profesionalizacija i internacionalizacija univerzitetskih andragoških programa“ u petak i subotu 20/21.6.2014. godine profesor Piter Džarvis (Peter Jarvis) sa Surej Univerziteta (University of Surrey) i profesor Daniel Kober sa Univerziteta Duizburg-Esen (University of Duisburg-Essen) održali su predavanja na teme „PIACC 2013 – uticaj na obrazovanje odraslih, tržište rada i društva“, „Projektni menadžment – koncept, ciljevi i metode“ i „Ljudsko učenje – implicitno i eksplicitno”. Profesori su u subotu obišli i kolege u Novom Sadu, gde je profesor Džarvis održao svoje prvo predavanje pre 60 godina.