Program celoživotnog učenja i Grundvig akcija

Program celoživotnog učenja i Grundvig akcija

llpBeograd, novembar 2012. Obuka za pripremu projekata u okviru „Lifelong Learning Programme“ održana je u periodu od 28. novembra do 1. decembra 2012. godine u Hotelu Palas u Beogradu, u organizaciji Društva za obrazovanje odraslih i Kancelarije za političko obrazovanje nemačke pokrajine Baden Vitemberg. Učesnici obuke bili su predstavnici nevladinih organizacija, naučnih institucija i univerziteta,  profesionalnih organizacija u oblasti obrazovanja i učenja odraslih, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnologije i Nacionalne službe za zapošljavanje, i to iz Srbije i Crne Gore. Obuku je vodio Dr. Karlheinz Duerr, nezavisni ekspert Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizuelnu politiku i kulturu (EACEA) Evropske Komisije, sa sedištem u Briselu, Belgiji. Učesnici programa imali su priliku da se bolje upoznaju sa procedurama prijave za Grundvig program, sa strukturom aplikacionog formulara, strukturom budžeta, procesima evaluacije pojedinih elemenata predloga projekta, kao i sa primerima dobrih i loših predloga projekata. Republika Srbija je od skora punopravna učesnica u centralizovanim delovima Grundvig Programa, nakon što je 21. decembra 2011. godine potpisala Memorandum sa Evropskom komisijom. Ova organizovana obuka bila je podrška jačanju kapaciteta učesnika organizacija koji će podnositi predloge projekata za centralizovani Grundvig potprogram u okviru programa Celoživotnog učenja.