Projekat „Profesionalizacija obrazovanja odraslih u Srbiji“ ulazi u narednu fazu

Projekat „Profesionalizacija obrazovanja odraslih u Srbiji“ ulazi u narednu fazu

SVEBBeograd, jun 2014. U prostorijama Društva za obrazovanje odraslih održana je radionica za pripremu dosijea za sertifikaciju prethodno stečenog znanja i iskustva trenera za SVEB sertifikat nivoa 2. Radionici su prisustvovali predstavnici partnerskih organizacija, koji će nakon sertifikacije prenositi znanja i veština, iz oblasti treninga trenera, kadrovima koji rade u oblasti obrazovanja odraslih u Srbiji. Ovu aktivnost realizovale su dr Katarina Popović i Maja Maksimović, predstavnice Društva za obrazovanje odraslih zaposlene na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, koje su uspešno prošle proces sertifikacije. Ovim susretom sa partnerima projekat Profesionalizacija obrazovanja odraslih u Srbiji ušao je u narednu fazu. Treneri koji su prisustvovali radionici tokom leta pripremaće svoje dosijee, koje će Društvo za obrazovanje odraslih predati na sertifikaciju SVEB-ovim ekspertima u Švajcarskoj.