Saradnice Društva za obrazovanje odraslih učestvovale su u pripremi i implementaciji ARA V

Saradnice Društva za obrazovanje odraslih učestvovale su u pripremi i implementaciji ARA V

ARA-5-petak-20Podgorica, Zagreb, jun 2013. Saradnice Društva za obrazovanje odraslih učestovale su na redovnoj godišnjoj sednici Upravnog odbora Regionalne andragoške akademije, održane u Podgorici 8. juna. Teme sastanka bile su usmerene na stratešku održivost projekta i planiranje predstojećih aktivnosti. Imajući u vidu potrebe i interesovanja potencijalnih polaznika i stručnjaka u oblasti obrazovanja odraslih, a i tematske celine prethodno realizovanih seminara, odlučeno je da tema ARA V bude Evaluacija i monitoring u obrazovanju odraslih, a predavači saradnice Društva za obrazovanje odraslih, dr Aleksandra Pejatović i Dubravka Mihajlović sa Filozofskog fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kancelarija dvv interantional-a u Skoplju u saradnji sa partnerskom organizacijom iz Hrvatske, Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, organizovala je Petu regionalna andragoška akademiju u Zagrebu, u periodu 26-30. juna 2013. godine. Učesnici seminara bili su predstavnici institucija i organizacija koje deluju u području obrazovanja iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije. Potreba i značaj organizacije regionalnih obrazovnih aktivnosti je mnogostruka, što pokazuje spremnost učesnika na upotrebu i diseminaciju stečenih znanja i veština.