Sastanak sa predstavnicima SVEB-a u Cirihu

Sastanak sa predstavnicima SVEB-a u Cirihu

Cirih, februar 2014. Sastanak predstavnika SVEB kancelarije i menadžmenta Društva za obrazovanje odraslih organizovan je u Cirihu 26. februara 2014. godine. Susret je realizovan sa ciljem da se pažljivo isplaniraju dalji koraci u implementaciji SVEB sistema unapređenja kvaliteta u Srbiji. Menadžerka SVEB-a Sabine Aquilini tokom jednodnevnih razgovora pomogla je Društvu za obrazovanje odraslih da se suoči sa novim izazovima nakon početka sertifikacije trenera iz Srbije za SVEB II nivo. Otišlo se i korak dalje, te su dobijene detaljne informacije o proceduri za akreditaciju provajdera koji realizuju programe za obrazovanje odraslih. Poseta SVEB kancelariji bila je jedinstvena prilika da se kroz gotovo mentorski susret dođe do najadekvatnijih rešenja za dalje korake u procesu implementacije SVEB sistema u Srbiji.