Sastanak u ministarstvu povodom Internacionalnog dana starijih

Sastanak u ministarstvu povodom Internacionalnog dana starijih

grupna 2Beograd, oktobar 2014. Društvo za obrazovanje odraslih pozvano je da učestvuje u razgovoru sa pomoćnikom Ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja povodom 1. oktobra, Međunarodnog dana starijih osoba. Sastanku su prisustvovali predstavnici Crvenog krsta, volontera, korisnika domova za stare, Gerontološkog društva Srbije i nevladinih organizacija. Predstavnik Društva za obrazovanje odraslih posebno se osvrnuo na značaj celoživotnog učenja za populaciju starijih naročito u domenima obuke za starije radnike, međunarodne procene kompetencija odraslih (PIAAC), prevencije patološkog starenja, promocije učenja i obrazovanja. Posebno je stavljen naglasak na uspešne projekte koji već godinama daju pozitivne rezultate, a kojima je neophodna i kontinuirana podrška od strane donosioca odluka, poput Univerziteta za treće doba, promocije aktivnog starenja. Tokom susreta otvarana su mnoga značajna pitanja poput zdravlja, socijalne zaštite, intergeneracijske saradnje, a obrazovanje je skoro u svakoj oblasti prepoznato kao značajna i prioritetna aktivnost. Ovaj susret je bio od posebnog značaja, jer je i od strane pomoćnika Ministra iskazana puna podrška za unapređenje obrazovanja odraslih naročito za populaciju starijih građana i to u domenu inovativnih socijalnih usluga koje se temelje na intergeneracijskoj saradnji.