Završna konferencija projekta “Druga šansa”

Završna konferencija projekta “Druga šansa”

druga_sanas_final2Beograd, septembar 2013. Završna konferencija projekta „Druga šansa“ održana je u Beogradu 12. Septembra 2013. godine u Palati „Srbija“. Na konferenciji predstavljeni su rezultati projekta, koji su potom prodiskutovani u svetlu održivosti. Projekat je uspešno razvio i pilotirao sistem funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih. Nakon konačne revizije, u septembru 2013. godine, ovaj koncept je uveden u formalni sistem obrazovanja u Srbiji, što je dodatno podržano usvajanjem Zakona o obrazovanju odraslih. Konferenciji su prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, socijalni partneri, škole koje su uzele učešće u projektu, partneri projekta, učesnici programa – odrasli polaznici, itd. Ministar obrazovanja prof. dr Tomislav Jovanović uručio je posebnu zahvalnicu rukovodiocu projekta gospođi Aniti Jakobsone za izuzetan doprinos unapređenju obrazovanja odraslih u Srbiji. Projektni konzorcijum uručio je zahvalnicu Društvu za obrazovanje odraslih za izuzetnu podršku projektu kako u pripremnim fazama, tako i tokom same realizacije aktivnosti.