IV Regionalna Andragoška Akademija

IV Regionalna Andragoška Akademija

ara4Beograd, oktobar 2012. IV Regionalna Andragoška Akademija (ARA IV) održana je u Beogradu u periodu od 18 – 20. oktobra 2012. godine, u hotelu Palas u Beogradu. Skup je organizovalo Društvo za obrazovanje odraslih u saradnji sa dvv international. Obuka je namenjena stručnjacima koji rade u obrazovanju odraslih, a voditeljke obuke na četvrtom susretu stručnjaka bile su Svetlana Živanić iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i Tamara Nikolić Maksić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tokom dvodnevnog seminara na temu Obrazovanje starih, učesnici su imali priliku da unaprede svoja znanja o ciljevima i funkcijama obrazovanja starih, sociopsohološkim karakteristikama starijih relevantnih sa stanovišta obrazovanja, da razumeju osobenosti didaktičko- metodičkih pristupa u obrazovnom radu sa starijima i da prepoznaju specifičnosti različitih uloga u obrazovanju starih. Učesnici su po završetku treninga bili osposobljeni da kreiraju obrazovne sadržaje u skladu sa obrazovnim potrebama starijih, primene tehnike uspešne komunikacije i planiraju obrazovni rad sa njima. Obuka se pokazala kao izuzetno korisna na osnovu evaluacije polaznika, kako zbog inovativnog karaktera programskog dela obuke, tako i zbog ukupne atmosfere, razmene znanje i iskustava samih polaznika i trenera. Evropska godina starenja i međugeneracijske solidarnosti, demografska kretanja u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope, naglašena potreba i odgovornost instutucija i pojedinaca da sarađuju u okviru obezbeđivanja jednakih mogućnosti starima da aktivno žive i rade, neke su od teme pokrenutih na ARA IV u Beogradu.