EAEA Younger Staff Training

EAEA Younger Staff Training

Sastanak u ParlamentuBrisel, novembar 2013. Četvrta obuka Evropske asocijacije za obrazovanje odraslih (EAEA) „Evropsko obrazovanje odraslih i celoživotno učenje – Uvod za mlađi kadar“ realizovna je u periodu od 25. do 29. novembra 2013. godine u Briselu. Obuci je prisustvovalo sedamnaest učesnika iz devet zemalja i petnaest različitih organizacija iz Evrope. Cilj programa odnosio se na sticanje znanja i iskustva o mehanizmima prema kojima funkcionišu tela Evropske unije, kao i legislativni okvir kojim se reguliše oblast obrazovanja odraslih. Program je bio koncipiran u tri dela: radne sesije u grupama, prezentacije i diskusije sa predstavnicima civilnog sektora, poseta institucijama Evropske unije. Pored navedenih aktivnosti učesnici ovogodišnje obuke imali su priliku da učestvuju u manifestaciji „European Development Days“ koju je organizovala Evropska komisija, što je svima pružilo jedinstvenu priliku za širenje mreže profesionalnih kontakata. Razgovori sa donosiocima odluka na nivou Evropske unije omogućili su sticanje celovitog uvida u aktuelne trendove u razvoju polja obrazovanja odraslih u Evropi. Radne sesije u grupama doprinele su formulisanju zajedničkih problema, koji mogu biti dobra osnova za dalju saradnju i pokretanje zajedničkih projekata. Društvo za obrazovanje odraslih uz pomoć dvv international-a koordinisalo je odlazak grupe od pet učesnika obuke iz zemalja jugoistočne Evrope. Mogućnost da mlađi eksperti iz regiona posete Brisel i učestvuju u razmeni znanja sa kolegama iz zemalja Evropske unije imala je značaja za predstavljanje potencijala regiona za jačanje razvoja obrazovanja odraslih u Evropi.